Skader

 

Plastskade
Ripe eller sprekk i plast?
Bulk
Noen bulker trenger retting og lakkering, andre kan man enkelt reparere uten lakkering.
Ripe
Lakkering av riper
Steinsprut
Lakkere eller pensle steinsprut i lakken?
 Vi hjelper deg med å
velge den riktige reparasjonsmetoden!
Felg
Kantkjørt felg? Vi retter og lakkerer felger. I tillegg tilbyr vi diamantkutting av tofargede felger.

til toppen